Verungszinsen nach Verurteilung zur Leistung in Fremdwährung
Zur Anerkennung und Vollstreckung österreichischer Urteile in Ungarn
Checkliste – Liegenschaftskauf in Ungarn
Baurecht in Ungarn
Reugeld und Vorkaufsrecht im Konkursverfahren
Aktuelle Änderungen des ungarischen Gebührenrechts
Eigentumsvorbehalt als Sicherungsmittel bei internationalen Finanzierungsgeschäften in Ungarn
Az osztrák ítéletek végrehajtása és elismerése Magyarországon
Az értékpapírok kialakulásának történeti előzményei
Az EK-jogi földrajza. Adalékok a közösségi jog területi hatályához
A közösségi jog közvetlenül hatályosuló rendelkezései és az azokkal szembeni engedetlenségi lehetőségek az EK jogában
A földről szóló 1994. évi LV. tv. a nemzetközi jog és az EK-jog fényében
Az idegen pénznemben történő marasztalás után fizetendő késedelmi kamat mértékéről
Szemléletváltás az EK-magyar jogharmonizációban
Papír nélküli értékpapírok és a társasági jog
Rekviem egy értékpapírért – Gyászos gondolatok a közraktári törvény margójára
Az értékpapír elmélete
Tomislav Boric: Tulajdon és privatizáció Horvátországban és Magyarországon
Az utalvány
Kritikai észrevételek a köztartozásról szóló törvényjavaslathoz